Inte alltid Design Sprint?

En white board med Design Sprint skisser. Foto av Mauricio Wolf.
En white board med Design Sprint skisser. Foto av Mauricio Wolf.

Vi har alltså en metod med vilken vi kan lösa problem och testa våra lösningar på riktiga användare innan vi börjar bygga något. Det låter kanonbra, eller hur?

Men det finns absolut lägen när det är bättre att välja en annan metodik.

Mauricio Wolff beskriver i det här inlägget ett par andra fall då en Design Sprint inte passar. Det till exempel när:

  • problemet är för litet och nästan kan lösas av en person
  • problemet är otydligt
  • det är egentligen någon sorts agil sprint du är ute efter
  • du ändå inte tänker följa metodiken utan vill göra det på ”ditt sätt”
  • du inte kan eller vill testa på 5 personer trots att en stor del av poängen är att få feedback från riktiga användare