3 grundläggande principer i en Design Sprint

Vi arbetar tillsammans men ensamma

I en Design Sprint arbetar vi tillsammans. Det vill säga, vi är i samma rum, gör samma aktiviteter… Men vi diskuterar inte med varandra.

Övningarna gör vi mestadels enskilt. Det gör vi för att alla deltagare ska få plats att tänka, arbeta och vara delaktiga. Arbetssättet minimerar oändliga debatter. Dessutom sparar det massor av tid och energi.

Vi kommer igång

I en Design Sprint är det viktiga är att komma igång och att fortsätta röra sig framåt.

Det är viktigare att röra sig framåt än att alla beslut är helt perfekta.

Vi litar helt enkelt på processen.

Vi litar inte på kreativiteten

Du måste inte känna dig kreativ eller vara en ”kreativ person” för att en Design Sprint ska fungera.

Övningarna vi gör ger de förutsättningar du behöver för att vara tillräckligt kreativ och kunna lösa problem.

Blir du sugen?