Design Sprint

Design sprint-arbete

Design Sprint är en metod för att snabbt lösa stora utmaningar. Metoden ger ramar för att formulera problem, skissa på idéer samt bygga och testa en prototyp på mindre än en vecka.

Metoden trycker ihop det som ofta blir månader av arbete till några dagar och ger ditt team en gemensam vision med tydliga målsättningar.

En sprint består av ett antal övningar som är utformade för att hjälpa ditt team att vara kreativa, att samarbeta och hålla engagemanget uppe genom hela processen.

De dagar ni behöver satsa är måndag och tisdag. Då jobbar vi tillsammans med er i ett antal olika workshop-övningar.

Design sprint veckoschema

Innan arbetet sätter igång så förbereder vi oss genom att intervjua alla som ska vara med i workshoparna. Det brukar vara beställare, relevanta chefer och kanske några andra nyckelpersoner. Det är ett sätt för oss att skapa en bild av vilka ni är och i vilket sammanhang ni rör er.

När vi är klara sätter vi ihop en rapport, som vi går igenom tillsammans. I rapporten presenterar vi resultat och föreslår möjliga vägar framåt efter sprinten.

Vi kan såklart göra alltihop på distans.

Sugen på Design Sprint?

Inte övertygad?

Kolla in 4 fördelar med Design Sprint

Du kan också ta en titt på 3 grundläggande principer i en Design Sprint