Design Sprint

Design sprint-arbete

Design Sprint är en metod för att snabbt lösa stora utmaningar. Metoden ger ramar för att formulera problem, skissa på idéer samt bygga och testa en prototyp på mindre än en vecka.

Metoden trycker ihop det som ofta blir månader av arbete till några dagar och ger ditt team en gemensam vision med tydliga målsättningar.

En Design Sprint består av ett antal övningar som är utformade för att hjälpa ditt team att vara kreativa, att samarbeta och hålla engagemanget uppe genom hela processen.

De dagar ni behöver satsa är måndag och tisdag. Då jobbar vi tillsammans med er i ett antal olika workshop-övningar.

Design sprint veckoschema

Utöver detta förbereder vi oss genom att intervjua alla som ska vara med i workshoparna. Det brukar vara beställare, relevanta chefer och kanske några andra nyckelpersoner. Dessutom avslutar vi med en presentation av resultat och genomgång av förslag till eventuella fortsatta steg.

Vi kan såklart göra alltihop på distans.

Inte övertygad?

Låt oss berätta 4 fördelar med Design Sprint.