Bättre möten tillsammans ensamma

Är det bara några få personer som pratar på era möten? Är det bara den som pratar högst som får fram sin idé och sin vilja igenom?

Fästis med texten "Tillsammans ensamma" och röstningspluttar. Principen ger bättre möten.

Genom lite enkla lappövningar kan vi göra era möten mer demokratiska. Så att allas tankar och idéer kommer fram och alla får sin röst hörd. Det blir också mer effektivt än att ”diskutera”.

”Tillsammans ensamma” är en av principerna i en Design Sprint men den kan användas i massor av andra sammanhang. Vi är tillsammans och jobbar med samma sak men vi gör det var och en för sig. Då hinner alla tänka och formulera sig utan att bli avbrutna och allas tankar kommer fram.

Principen att låta arbeta tillsammans ensamma ger flera positiva effekter:

  • Ökad demokrati eftersom fler kommer till tals och får säga sitt (om än i text).
  • Bättre tillgänglighet och inkludering eftersom fler hinner tänka och säga (inte bara de extroverta och verbala).
  • Hög effektivitet eftersom vi inte diskuterar fram och tillbaka i all oändlighet.

Hojta till i formuläret om du vill veta mer om hur vi kan göra tillsammans ensamma hos dig. Dela om du vet någon annan som behöver veta mer 😉

Gilla eller dela

Om du tycker att någon annan borde ta del av detta så dela inlägget i lämplig kanal